Το Με Ποδήλατο στη Δουλειά είναι ένας φιλικός διαγωνισμός για να δούμε ποιοι θα μπορέσουν να πάνε περισσότερες φορές στη δουλειά με ποδήλατο για ένα μήνα, 1η Μαΐου - 31 Μαΐου. Πάρε μέρος κι εσύ!

Ποδηλάτες: 284
Διαδρομές: 7860
Χιλιόμετρα: 60761
Έναρξη: 15-05-2016
Λήξη: 15-06-2016